Asbestilaki 2016– mitä pitää osakkeen omistajan tietää

Asbestikartoitus on nykyisin tehtävä kaikissa rakennushankkeissa rakennuksiin, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994. Asbestilain 2016 avulla on tarkoitus parantaa esimerkiksi remonttikohteiden purkutöiden turvallisuutta. Lakiuudistus toi esimerkiksi osakkeen omistajille lisävelvoitteita taloyhtiöihin.

 

 

 

Asbesti materiaalina ja käyttökohteet

Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille. Sitä käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena.

Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineosat ovat terveydelle erittäin vaarallista. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien myyminen ja käyttäminen kiellettiin vuoden 1994 alusta. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuodesta 1922 alkaen. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.

Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, saumauslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ruiskutuseristeenä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Uusi asbestilaki 2016

Aiemmin oli mahdollista tilata remontti asbestipurkutyönä, jolloin rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkittu.

Tammikuusta 2016 alkaen purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa. Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.

Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan, esimerkiksi taloyhtiön tai osakkaan turvallisuusasiakirjaan. Vain asbestikartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkutöitä tehtäisiin ulkotiloissa. Asbestipurkutöitä saavat nykyisin tehdä vain sellaiset yritykset, joilla on siihen asbestipurkutyölupa ja töihin koulutetut työntekijät. Purkutyöstä on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

Asbestikartoitus taloyhtiössä, miten menetellään?

Isännöitsijä ilmoittaa osakkaan muutostyön ehdoksi, että asbestikartoitus on tehtävä ennen vuotta 1994 rakennetussa talossa. Tämä tapahtuu yleensä sen jälkeen, kun osakas jättää remontti-ilmoituksen taloyhtiölle.

Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa asbestikartoituksella, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Jos rakennuttajana on osakas, esimerkiksi keittiö- tai kylpyhuoneremontin teettäjänä, hän vastaa asbestikartoituksesta. Jos remontin tilaa taloyhtiö, on asbestikartoitus yhtiön vastuulla.

Osakas maksaa asbestikartoituksen kustannukset, kun remontti on hänen oma hankkeensa. Asbestikartoitusraportti on osakkaan omistajan remonteissa hänen oma raportti, muut osakkaat eivät voi hyödyntää tietoa ilman osakkeen omistajan suostumusta. Yhtiön omissa korjaushankkeissa ja osakkeen omistajien omissa remonteissa ulkopuolinen asbestiasiantuntija selvittää remonttialueella mahdollisesti olevan asbestin sijainnin, laadun, määrän ja pölyävyyden purettaessa ja tekee asbestikartoituksesta kirjallisen raportin.

Isännöitsijä pyytää osakkeen omistajan vastuulla olevasta asbestikartoituksesta kopion taloyhtiölle. Asbestikartoitusraportti liitetään osaksi rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa ja annetaan osakkaan tai taloyhtiön toimesta valitulle asbestipurku-urakoitsijalle. Rakennuttajan tehtävä on myös huolehtia, että purkutyötä tekemään valitaan asbestipurkutyöluvan omaava asbestipurkuliike. Asbestipurkutyö on tehtävä aluehallintoviraston työntekijärekisterissä olevilla asbestipurkutyöntekijöillä.

Asbestipurku-urakoitsijalla, joka on asbestipurkutekijöiden työnantaja, on ensisijainen vastuu asbestialtistuksen ehkäisemisestä ja oikeanlaisen osastoinnin tekemisestä purkutöiden aikana. Taloyhtiön remonttisäännöissä on yleensä myös ilmoitettu, että osakkeen omistajan on tehtävä asbestikartoitus ulkopuolisella asbestiasiantuntijalla.

captcha
(Kirjoita viereiset kirjaimet)

Asbestikartoitus
Heikkinen Oy

Y: 2853740-8

Myyrätie 5 A 13
01450 VANTAA